Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie

      Co to jest?
POLITYKA JAKOŚCI

POLTYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w zakresie kształtowania Polityki Jakości jest ciągły wzrost poziomu świadczonych usług edukacyjnych wynikających ze statutowej działalności placówki, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnej obsługi klientów.

 

Realizacja celu odbywa się poprzez:

1. Optymalne uwzględnianie potrzeb klientów w zakresie:

  • dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
  • upowszechniania informacji pedagogicznej.

2. Ustawiczne doskonalenie form i metod świadczonych usług oraz warunków organizacyjnych obsługi klientów.

3. Stosowanie przejrzystej dla klientów polityki informacyjnej.

4. Poszerzenie kompetencji zawodowych pracowników.

5. Prowadzenie stałego monitoringu, identyfikowanie i doskonalenie obszarów wymagających zmian, pozyskiwanie wymagań stron zainteresowanych.

 

Działania placówki prowadzone są w ramach ciągłego doskonalenia

Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania Międzynarodowej Normy ISO 9001:2015

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 435
Wprowadzony przez: Jadwiga Roszak
Data opublikowania: 2017-11-15 12:41:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu