Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie

      Co to jest?
Wyniki naboru na stanowisko doradcy metodycznego - matematyka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie na stanowisko

doradcy metodycznego - specjalność:

MATEMATYKA

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie informuje,

że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

został wybrany Pan

MARIUSZ NOSAL

zamieszkały w Stargardzie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Mariusz Nosal spełnia wymagania formalne i merytoryczne oraz posiada doświadczenie w zakresie doskonalenia nauczycieli

                                                                                                       

                                                                                                                                            31.08.2018 r. Jadwiga Roszakl

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 193
Wprowadzony przez: Jadwiga Roszak
Data opublikowania: 2018-08-31 10:24:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu